Saturday, January 9, 2010

Kan NOEN forklare meg rettferdigheten i dette??

Jeg er trønder. Derfor skal min dusj på 3 minutter koste 3 ganger så mye som en østlending sin. Why??

Nå skal riktignok Østlandet komme etter, men sørlendingene derimot - de skal få strømmen billigere..

Og dette skal vi forstå?

Makan!

Les mer om saken i dagens VG

4 comments:

 1. Det er gjort slik fordi vi har kraftkrevende eksportindustri. Tjeldbergodden, Ormen Lange, Hustadmarmor, alu verket på Sunndalsøra osv osv. Derfor skal vi betale mer for strømmen slik at politikerne kan få skatteinntekter fra bedriftene, skattepenger fra de ansatte OG strøm-skatt. Rettferdighet er det bare å glemme, dette er penger.

  ReplyDelete
 2. Det har seg slik at prisen for å frakte strøm over lange avstander er høy. Grunnen til dette er for det første at linjekapasitet er dyrt å bygge og vedlikeholde. Hvis linja da bare utnyttes maksimalt når man trenger å jevne ut mellom forskjellige regioner, men nærmest står ubrukt, blir det ekstra dyrt. Derfor har man ikke lyst til å bygge mange slike utjevningslinjer.

  Det neste problemet er at når man frakter strøm over lange avstander, får man tap ekstra tap i linjenettet. Jo lengre avstand, jo mer tap.

  Kombiner disse fakta opp mot at f.eks. Sørlandet har mange fossefall og kraftver i kombinasjon med liten befolkningstetthet, blir resultatet rimeligere strøm i ett fritt strømmarked. Og frie markeder er det de fleste ønsker.

  For øvrig: Prisen er ganske lik det meste av tiden, med unntak av perioder med ekstremt høyt strømforbruk.

  ReplyDelete
 3. Det som er mer interessant er kanskje årsaken til problemet, og det ligger i et underskudd av elektrisitet i midt-norge. Det kan vi i stor grad takke politikerne for som vedtok Tjeldbergodden og Ormen Lange uten å samtidig å finne muligheter for økt kraftproduksjon her.

  "Og frie markeder er det de fleste ønsker."
  Tom, der er jeg ikke enig i hva du skriver. Frie markeder er det svært få av. De aller fleste markeder er regulert og blir overvåket i en eller annen form. Ofte bare av skattegrunner, men helt frie er markedene ihvertfall ikke så lenge de er virksomme i funksjonelle stater.
  Når det gjelder vann, strøm, samfunnssikkerhet osv tror jeg heller ikke at de fleste ønsker frie markeder. Jeg tror tvert i mot at de fleste har sett problemene med nettopp strømmarkedet og ikke ønsker at dette markedet skal være et "fritt marked" lenger.

  ReplyDelete
 4. et fritt marked... er ønskelig når det offentlige skal kjøpe inn nye håndklær og vaskepulver til seniorboliger. Et fritt marked er også ønsket når det gagner norges befolkning på en slik måte at det gjør vårt liv bedre og tryggere. Slik el-systemet er lagt opp nå, finnes det derimot en overveiende sannsynlighet for at kapitalinteressene utnytter situasjonen med kulde, og elgrossistene byr over hverandre fordi de lukter penger når de skal selge videre til oss forbrukere. Hvorfor skal vår strømpris være avhengig av om et svenskt kraftverk er stengt for vedlikehold? hvorfor sørger ikke våre valgte kloke hoder for at vi er selvforsynt med elkraft? Hvor finnes logikken i at vi som fryser i kalde nord, skal handle i det samme markedet som de som nyter en kaffe på fortauet i 15-16 celcius på en fortauskafe i Europa et sted? Riktignok er Nordpool et Nordisk marked, men sett i et større perspektiv så er det snakk om disponeringer av våre ressurser gjennom et helt år. Vårt strømproduserende vann blir solgt på billigsalg gjennom sommerperiodene, når norges befolkning ikke trenger det, for så at vi må importere strøm på vinteren når vi trenger det som mest Vi, som er storforbrukere av energi til oppvarming fordi vi trenger det i et polart klima, og har, med regulert forvaltning, nok strøm til vårt forbruk også om vinteren, skulle vel slippe å konkurrere med alskens land med varmegrader?? Nei, våkne opp, dere reguleringskåte politikere, og ta hegdemoniet over et marked der forbrukerne faktisk ønsker en langt mer aktiv regulert utjevningspolitikk og sosialt fordelt nasjonal ressursforvaltning. Kanskje dere kan møtes og snakke om dette hvis dere bare fikk togene til å gå...

  ReplyDelete