Thursday, January 13, 2011

Host og hark..

Sesongen tro er jeg hjemme med sykt barn i dag... Vi veksler på å springe tulling og leke, og å sløve på sofaen mens vi pløyer oss gjennom bok etter bok...Sendt fra min iPad

No comments:

Post a Comment