Wednesday, March 10, 2010

Og jammen har regjeringen hengt seg på!

Nå er det mye anti-røyking i avisa om dagen. Mon tro om det hjelper?

I dag kan vi lese i VG om regjeringen, som har skjønt at steg 1 mot å få ned tobakksforbruket, er å få færre til å starte. Ikke verst, liksom!

De ønsker å heve aldersgrensen til 20 år ved kjøp, fjerne tipakningen og innføre løyver for å selge tobakk. Hallo?? Har det ikke vært løyver før? Vel, DET er iallefall på tide! At man skal ha en viss kontroll på hvem som selger det, slik at de som bryter loven ved salg til mindreårige vil miste retten til å selge, synes jeg da virkelig er en selvfølge!

Og det mest alarmerende med det hele;
"Andelen røykere under 24 år økte med 2 prosentpoeng i fjor, til 32 prosent. I tillegg oppgir 21 prosent av alle menn i denne aldersgruppen at de snuser daglig."

No comments:

Post a Comment