Tuesday, March 9, 2010

Hør på folket - gjem salget!

Altså - Philip Morris saksøker staten. Dette gjør de fordi de ikke lenger får lov til å ha produktene sine synlig fremme i norske butikker. Deres begrunnelse er "det ikke finnes vitenskapelig bevis for at forbudet mot å vise fram tobakksvarene gir helseeffekt."

Vel - det skal ikke mye tankevirksomhet til rundt dette for å vise at det er ren sprøyt! Philip Morris taper store penger. Handelsstanden i Norge har til sammen tapt en halv milliard hittil i år. På 3 måneder! Hvorfor? Jo, helt åpenbart fordi nordmenn kjøper mindre tobakk! Og hva er det som er en av de vanligste kreftformene? Jo, lungekreft. Nesten 90% av dem som får denne krefttypen, røyker! Det finnes mer enn 4000 kjemikalier i tobakk og tobakksrøyk. Minst 50 av disse vet vi er kreftfremkallende. I tillegg kommer munnhulekreft og strupekreft, som også oftest er forårsaket av røyking.

Handelsstanden og Philip Morris taper penger. Folk røyker mindre. Det sparer norske lunger og liv!

PS. I fjor sommer ble det gjennomført en undersøkelse som sa at halve befolkningen ønsker 20årsgrense på tobakk - og nesten 60% ønsker reduksjon av utsalgssteder. Det virker ikke som folket er enig med Philip Morris - hør på folket!


Les mer: