Thursday, September 15, 2011


Lykke på en rosa sky?


Er ikke det en måte man beskriver glede på? 
De jentene som får bruke disse to bodyene blir definitivt glade!!

Stoffene kommer fra Sydilla :-)

1 comment: